Reklama
 
Blog | Halina Doležalová

Nejsou peníze

Jak úžasně nás politici podporují! V Libereckém kraji(a ani jinde) nenajdete politika, který by nevyjádřil svou plnou podporu vzniku hospice a hospicové péči. Všechny politické strany si daly před rokem hospic do své předvolební kampaně a používali ten termín na stránkách místních novin ostošest.

A vida. Uběhl rok. My z občanského sdružení jsme po nocích, na úkor vlastního času a zadarmo sháněli informace o hospicové péči, peníze od filantropů, jezdili po hospicích, psali projekt, abychom ho předložili zastupitelům.

Včera proběhl na náměstí veřejný mítink s radním pro věci sociální. V diskuzi s ním mimo mikrofon jsem se naivně zeptala, zda budou zastupitelé projednávat přidělení financí pro sdružení na další fázi projektu zabezpečení paliativní hospicové péče.

Odpověď: Nejsou peníze, je to složitá problematika. Víte kolik lidí podává různé žádosti ?

Reklama

(a kolik těch žádostí se týká předvolebního slibu všech politických stran zajistit v Kraji dostupnou paliativní hospicovou péči ?)

Nejsou peníze. V kraji, kde proběhlo mistrovství světa za dvě miliardy korun z kapes daňových poplatníků !

V naší zemi je paliativní hospicová péče poskytována jen z nadšení několika málo šílenců, kteří se nechtějí smířit s nezájmem politiků o tuto problematiku. Je to v přirovnání asi tak, jako by porodnice byly financovány jen z části ze zdravotního pojištění a zbytek by si musely porodní ústavy shánět u sponzorů. Tak jak je tomu v případě hospiců – kamenných i domácích.

Pozitivní je, že alespoň akceptovali náš návrh na pracovní skupinu na Kraji složenou s politiků, odborníků a zástupců sdružení Hospic pro Liberecký kraj. Dnes měla být skupina schválená. Zatím nemám zprávy jak to dopadlo.

Jsem uvědomělý občan. Alespoň se tak cítím. Není mi lhostejné jak se tady žije.

Dokud neumřu, budu se občansky angažovat.