Reklama
 
Blog | Halina Doležalová

Pod krovkami

V polovině října se Libercem prohnala sněhová kalamita. Z nízkých mraků se stále sypala těžká, mokrá, bílá záplava. Měla jsem před sebou náročný den. Ráno externí kontrola připravenosti na akreditaci mého oddělení, dopoledne přednést informace o stavu paliativní péče v Libereckém kraji na zdravotnické konferenci, po obědě výběrové řízení na post vrchní sestry LDN a večer účast na přednášce Marka Váchy o etickém rozměru hospicové péče v Turnově.    Ranní audit sterilizačního oddělení, kde pracuji jako staniční sestra dopadl
skvěle.

Rychle balím flasch s přednáškou a přesouvám se závějemi na
konferenci ve středu města.

Plný sál. Mám dobrý pocit. Hodně zdravotníků se po mém sdělení zapojilo do
diskuze, téma je zajímá. 

Reklama

Venku sněží stále hustěji. Domlouvám se telefonicky s kolegy z Turnova, že
pro kalamitní stav večer na  seminář nedorazím. Diví se. V Turnově jen
slabě prší.

V jednu hodinu, po obědě, mám výběrové řízení. Dost lidí si myslí, že se na vrchní sestru LDN nejvíce hodím a přejí si, abych zvítězila.
I mě se zdá, že je to dobrá příležitost. Zvláště teď, kdy představitelé kraje oznámili, že na hospic není dost
finančních prostředků a zaměří se zatím na vybudování několika palativních
lůžek v nemocnicích.

Výběrová komise je sedmičlenná.

Proč chcete na geriatrii a jaká je vaše vize? Jak byste řešila personální
otázku? Co znamená komplexní geriatrická péče?

Jednoduché předvídatelné otázky. Vím jak odpovědět. Jsem si jistá.

Je to profesní výzva a blíží se konec mého studia. Chci využít své
znalosti a zkušenosti…. Geriatrie je čím dál více důležitější obor, vzhledem
ke stárnutí obyvatelstva se bude rozvíjet…. Personální plán je nyní, pokud
vím, naplněn…Komplexní péče zahrnuje péči tělesnou, duševní, duchovní a sociální…. 

Ale něco se ve mně zaseklo a proměnilo.

Já vlastně teď, kousek před státnicemi, nechci měnit místo, kde znám každé
škytnutí a kde tak dobře dopadl předaudit. Jsem také dost vytížená prací ve
sdružení pro vznik hospice. Nemohlo by to všechno počkat ještě půl roku? Cítím se
unavená a vyčerpaná, v noci jsem špatně spala… Bože, tohle všechno přeci nemůžu přiznat nahlas při výběrovém
řízení na vrchní sestru ?!!!!!

Hlasitě a nesouvisle se slyším mluvit o změně třílůžkových pokojů na
dvoulůžkové,( kde vzít finance na další pokoje?) o
nutnosti navýšit personál, aby se péče podobala péči v St. Gallénu, kde jsem
byla na stáži,(neříkej to, vždyť jsme v Čechách! ) mluvím o nutnosti zřízení
paliativních lůžek, ale zapomínám dodat validní informace jak bych to asi
zvládala zařídit. Zamotávám se do personalistiky tak, že vypadám jako mimozemšťan
nepracující ve zdravotnictví a nežijící v současné ekonomické situaci.

Koktám a mentálně se cítím na úrovni brouka.

Komise mě nevěřícně pozoruje. Asi mi už rostou krovky. (Rozumím, pane K.)

Sníh roztál, kalamita pominula.

Včera došel oficiální dopis: Nikdo z kandidátů nebyl vybrán.

Další kolo za půl roku.

No, ale já mám teď ty krovky.