Reklama
 
Blog | Halina Doležalová

Univerzitní vzdělání

'Už máš tu školu hotovou?' ptají se mě známí a kolegové. ' Ne, je to na osm semestrů, státnice dělám příští rok v březnu.' 'To máš nějak dlouhý... A to pak budeš doktorka?' ' Ne, budu bakalář ošetřovatelství' odpovídám. 'Fakt JENOM bakalář?' diví se někteří. No fakt. Na některých univerzitách zkrátka titul bakaláře nezískáš za půl roku.

Já studuju Univerzitu Karlovu.

První síto byly přijímačky. Brali jen 60 uchazečů. Ze 700 vzděláníchtivých pracujících zdravotních sester.

V každém semestru jsme pak skládali zkoušky z pěti předmětů. Písemně i ústně. Pro mě nejtěžší zkouškou v prváku byla biochemie. Chemii jsem naposledy měla v roce 1982 a teď jsem se musela prokousat šílenými rovnicemi, abych pochopila buněčné dýchání a Krebsův cyklus.

Reklama

Postrachem druháku se stala patologie a patofyziologie. Na některé zvídavé otázky v testu nedokázali dostatečně odpovědět ani zkušení vystudovaní lékaři z oddělení.

Mnohé přednášky jsou tak zajímavé, inspirující a tvůrčí. Lituju, že je neslyší víc studentů. Těžko můžu posoudit kvalitu jiných fakult, ale ta naše, třetí lékařská, mi přijde skvělá.

Vlastně něco posoudit můžu.

Vím, že vysokoškolský titul nezískám bez důkladného prověření znalostí. A diplomová práce bude opravdu jen mojí prací. Dodržím, co jsem při imatrikulaci slibovala. Na svou univerzitu budu hrdá a budu jí dělat čest, tak jak to po mně vyžaduje. Ten pathos mi odpusťte. Přede mnou na ní totiž studovali lidé, kteří jí slávu a čest dělali a já je obdivuju. I když jsou už několik století po smrti….